Próby hydrauliczne

Nasza firma posiada w swojej ofercie usługi polegające na wykonywaniu prób hydraulicznych w zakresie ciśnień od 0 do 600 bar. Próby wykonujemy przy użyciu pompy ręcznej oraz, w przypadku dużych objętości, przy użyciu pompy wstępnej elektrycznej. Posiadamy certyfikowane urządzenia pomiarowe z jednoczesną rejestracją przebiegu ciśnienia próby oraz temperatury medium próbnego, jak również otoczenia. Próby wykonuje i nadzoruje wykwalifikowany personel posiadający duże doświadczenie i odpowiednie uprawnienia do wykonywania tego typu prób.

W zakresie wykonywania prób hydraulicznych oferujemy również opracowanie koncepcji wykonania próby, wykonanie rysunków technicznych przyłączy, króćców pomiarowych, oraz ewentualnych obliczeń, jak również doradztwo przy tego typu próbach.

Po wykonaniu prób hydraulicznych, element próbny osuszamy przy użyciu azotu lub sprężonego powietrza, na życzenie klienta wykonujemy pomiar punktu rosy. Każdorazowo, po wykonaniu próby, spisujemy protokół z wykonania prób, dołączamy wykres przebiegu próby oraz świadectwa wzorcowania urządzeń pomiarowych.